Носкова Екатерина Станиславовна | Lithology.Ru - Литология.РФ :

Носкова Екатерина Станиславовна

Кандидат г.-м. наук, ВНИГНИ